Партнерлык программасы

Хезмәттәшлек буенча тәкъдимнәр

“Спорт һәм социаль проектлар дирекциясе” КБАО коммерция предприятиеләренә Казанда уздырыла торган зур халыкара һәм Россия турнирларының партнерлары булу, Россия һәм дөнья спорты тарихына кереп калу буенча кабатланмас мөмкинлек тәкъдим итә.

Партнер булып түбәндәге категорияләрдәге товарлар җитештерүче
яки хезмәтләр күрсәтүче юридик зат тора ала:

Билгеле бер типтагы җиһазлар;
Чарага әзерлек һәм аны үткәрү, аерым алганда, авиация һәм транспорт чараларында йөртү, туклану, катнашучыларны һәм рәсми затлар яшәүне оештыру, банк, иминият, логистика, медицина һәм башка хезмәтләр күрсәтү өчен кирәк булган башка компонентлар һәм гомуми билгеләнештәге товарлар һәм хезмәт күрсәтүләр.
Җайланмалар;
Чыгым материаллары;

Хезмәттәшлек сораулары буенча PR һәм маркетинг идарәсе җитәкчесенә мөрәҗәгать итүегезне сорыйбыз.

ev.yakina@dspkazan.com
Евгения Якинага.